Available courses

Course Outline:

•Module 1, “Introduction to Data Warehousing"
•Module 2, “Planning Data Warehouse Infrastructure"
•Module 3, “Designing and Implementing a Data Warehouse "
•Module 4, “Column store Indexes"
•Module 5, “Implementing an Azure SQL Data Warehouse"
•Module 6, “Creating an ETL Solution"
•Module 7, “Implementing Control Flow in an SSIS Package"
•Module 8, “Debugging and Troubleshooting SSIS Packages"
•Module 9, “Implementing a Data Extraction Solution"
•Module 10, “Enforcing Data Quality"
•Module 11, “Master Data Services"
•Module 12, “Extending SQL Server Integration Services"
•Module 13, “Deploying and Configuring SSIS Packages"
•Module 14, “Consuming Data in a Data Warehouse"

Audience(s):IT Professionals
Technology:SharePoint Server
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
Classroom
Length:5 days
Language(s):English

About this course

This five-day course will teach you how to plan, configure, and manage the advanced features in a SharePoint 2016 environment. The special areas of focus for this course include implementing high availability, disaster recovery, service application architecture, and Microsoft Business Connectivity Services. This course also focuses on social computing features, productivity, and collaboration platforms and features. Students also will learn about business intelligence solutions, Enterprise Content Management, web content management infrastructure, solutions, and apps. This course also covers how to develop and implement a governance plan, and how to perform an upgrade or a migration to SharePoint 2016.

 

This is the second in a sequence of two courses for IT Professionals and is aligned with the SharePoint 2016 IT Pro certification.
Audience profile

The course is targeted at experienced IT Professionals who are interested in learning how to install, configure, deploy, and manage SharePoint 2016 installations either in a data center or in the cloud.

 

Students typically should have more than four years of hands-on experience* planning and maintaining SharePoint Server and other core technologies upon which SharePoint depends, including Windows Server 2012 R2 or later, Internet Information Services (IIS), Microsoft SQL Server 2014 R2 or later, Active Directory Domain Services (AD DS), and networking infrastructure services.


Students should have completed Course 20339-1A: Planning and Administering Microsoft SharePoint 2016, or have gained equivalent knowledge and experience before taking this course.


The minimally qualified candidate typically:


 • Has a working knowledge of, and preferably hands-on experience, with Microsoft SharePoint Online.

 • Has broad familiarity with SharePoint Server workloads.

 • Has experience with business continuity management, including data backup, restoration, and high availability.

 • Has experience with authentication and security technologies.

 • Has experience with Windows PowerShell.


* The hands-on experience or job experience should be from a solutions-based role where the candidate has worked on multiple solutions in the SharePoint Server space that includes document management, content management, and search.


At course completion

After completing this course, students will be able to:

 • Describe the core SharePoint 2016 architecture and its new and improved features.
 • Describe the key hybrid features in SharePoint 2016.
 • Plan and design a SharePoint 2016 environment to meet requirements for high availability and disaster recovery.
 • Plan and implement Business Connectivity Services and Secure Store Service.
 • Configure and manage productivity services for a SharePoint 2016 deployment.
 • Manage solutions in a SharePoint 2016 deployment.
 • Plan and configure social computing features.
 • Plan and configure web content management for an Internet-facing environment.
 • Plan and configure Enterprise Content Management in a SharePoint 2016 deployment.
 • Plan and configure business intelligence solutions.
 • Plan and configure work management, productivity, and collaboration platforms and features.
 • Perform an upgrade or migration to SharePoint 2016.

Giới thiệu khóa học

 • Khóa học cung cấp kiến thức trực quan, dễ hiểu về những gì Office 365 có thể làm. Bài học và thực hành được đóng gói, có thể thực hành trực tuyến qua trình duyệt web/mobile, demo và bài học lý thuyết ngắn gọn, không phải download hoặc cài đặt phần mềm nếu bạn không muốn.
 • Khoá học này sẽ giúp học viên cấu hình hoàn chỉnh hệ thống dịch vụ Online trên nền tảng Microsoft SharePoint Online, Portal Office 365 như: quản trị người dùng dịch vụ Office 365 Cloud, khởi tạo và quản lý tài khoản người dùng Office 365, tổ chức dịch vụ Exchange mail Online, cấu hình và khai thác sử dụng dịch vụ Web Conference bằng Skype Online.
 • Thành viên tham gia khoá học cũng chính là những người quản trị mạng có kinh nghiệm quản trị các hệ thống AD, DNS domains, CA(PKI), email Exchange 2007/2010/2013 và được đào tạo quản trị hệ thống của SharePoint 2010/2013/2016 và Skype busines tất cả những kiến thức, kinh nghiệm trên đều là vốn quý của các bạn và giờ có thể Office 365 tất cả chung làm một...

Thời lượng: 02 ngày
Lợi ích khi tham gia khoá học

 • Học viên sau khi tham gia khoá học được trang bị kiến thức quản trị:
  • Quản trị dịch vụ tất cả trong một.
  • Quản trị dịch vụ Exchange Online, Quản lý người dùng/ nhóm từ AD on-premise cho tới Directory Sync, Quản trị các cổng thông tin nộ bộ và internet dựa trên tính năng sẵn có của SharePoint Online, Quản trị hệ thống Chat, web conference một cách thống nhất với Portal Office 365 và các dịch vụ khác.
 • Microsoft Office 365 được xây dựng và phát triển sau các chương trình như: Microsoft Learning, MPN Phát triển Năng lực công nghệ thông tin toàn cầu, giúp tăng cường năng lực CNTT của đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Microsoft Office 365 mang lại cho tổ chức của bạn một cơ hội trải nghiệm thú vị để học cách lập kế hoạch và triển khai Office 365.
 • Các tổ chức nhận ra lợi ích của việc cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ tiện lợi, ổn định, với bất cứ nơi nào có internet đề có thể truy cập vào email và lập kế hoạch triển khai sử dụng dựa trên đám mây Office, hội thảo truyền thông qua web, chia sẻ tập tin trên Skydrive Pro, tương tác nhóm và sử dụng bộ Office Web Apps với chi phí hàng tháng thấp hơn rất nhiều so với chi phí đầu tư hạ tầng tại Doanh nghiệp, nhu cầu về Office 365 được cấp chứng chỉ cũng ngày càng thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

·    Các đối tượng tham gia khoá đào tạo:

        Trưởng phòng kinh doanh

·        Phó phòng kinh doanh

·        Cán bộ phụ trách kinh doanh

1. Tổng quan về điện toán đám mây và tác động ảnh hưởng đến công tác kinh doanh của doanh nghiệp
2. Giới thiệu công nghệ đám mây của Microsoft dành cho doanh nghiệp (Trình bày và demo chi tiết)
3. Thực hành với nền tảng dịch vụ điện toán đám mây
Nội dung 1 : Cộng tác và chia sẻ nội dung thông tin trên hệ thống cổng thông tin Web
Nội dung 2 : Kỹ năng  Quản trị nội dung dùng chung
Nội dung 3 : Giao tiếp và truyền thông theo nhóm
Nội dung 4 : Kỹ năng quản trị thời gian và quản trị chia sẻ kế hoạch làm việc với công cụ Planner
Nội dung 5 : Thực hành làm quen Kỹ năng sử dụng quy trình điện tử
Nội dung 6 : Kỹ năng quản trị email và task chuyên nghiệp

- Các kỹ thuật ảo hóa đã cách mạng hóa nền công nghiệp máy tính bằng Phương thức giảm vốn đầu tư và chi phí hoạt động, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cao hơn và cung cấp cơ chế bảo mật dữ liệu mới.

- Khóa học này giới thiệu về các khái niệm ảo hóa cơ bản dùng phần mềm VMware vSphere®.

Hệ thống Ảo hoá gồm 4 thành phần chính:

1.Kiến trúc của ảo hóa (Architecture virtualization).
2.Các thành phần chính của vSphere (Components).
3.Các thành phần mạng ảo (Network virtualization).
4.Các kho lưu trữ dữ liệu (Storage virtualization).

Khóa học sẽ hướng dẫn học viên cách thức quản lý máy chủ thư điện tử Microsoft Exchange Server2016.

- Học viên sẽ tìm hiểu về cách cài đặt Exchange Server 2016, cấu hình và quản lý một hệ thống sử dụng Exchange Server.

- Khóa học bao gồm cách quản lý thư gửi đến và thư mục công cộng, bao gồm cách thực hiện các thao tác hàng loạt sử dụng Exchange Management Shell.

- Học viên cũng sẽ được tìm hiểu cách quản lý các kết nối, truyền tin, cách triển khai và quản lý tính năng có sẵn của Exchange Server, và cách thực hiện sao lưu và giải pháp khắc phục.

- Khóa học cũng cung cấp cho học viên cách duy trì và điều khiển một Exchange Server 2016. Ngoài ra, học viên sẽ được học cách quản lý Microsoft Exchange Online trong ứng dụng Microsoft Office 365.

Khóa học Cloud Computing Concept vs Virtualization

BizTalk 2010 for Administrators

Time: 40h or 5 days.

Modules:

1. Business Activity Monitoring (BAM) solutions


This self-paced course is for students who have over six-months of experience developing BizTalk Server applications.


The attendees will learn advanced BizTalk administration and management techniques. Attendees will learn to install, configure, deploy, monitor, and manage a BizTalk Server 2010 environment.

This training covers advanced BizTalk administration topics not covered in any other publicly available course, including: hands-on labs for multi-server BizTalk installations, trading partner integration, and disaster recovery.

The BizTalk Server 2010 for Administrators course content includes instructor-led presentation materials, classroom demonstrations, challenging hands-on labs, and an electronic workbook containing notes and links to additional online resources.


At the completion of this course, attendees will be able to:

 • Identify ESB implementation scenarios
 • Install and configure the BizTalk ESB Toolkit 2.1 components
 • Examine the functionality of the internal ESB engine
 • Process messages using ESB itinerary services
 • Create custom itinerary services
 • Call the ESB resolution transformation services
 • Configure external systems to resolve ESB endpoints
 • Capture and route failed BizTalk messages
 • Extract and normalize exceptions
 • Monitor exceptions in the web-based ESB Management Console
 • Manage exceptions using custom event handlers
 • Extend the ESBG core components
 • Create complex itineraries

Audience

Experienced BizTalk Server Developers who have attended QuickLearn Training's BizTalk Developer Immersion course or have at least one year of hands-on experience developing BizTalk Server applications.

Prerequisites

Students should be experienced in core BizTalk Server development concepts and skills. The course assumes that attendees already know how to create schemas, maps, pipelines, and orchestrations, and are looking to expand their BizTalk Server development skills to include the features in the ESB Toolkit.

COURSE OUTLINE

Module 1: Understanding the BizTalk ESB Toolkit

 • Reviewing BizTalk and SOA
 • What Is an Enterprise Service Bus?
 • Examining the ESB Toolkit
 • BizTalk ESB Version Comparison

Module 2: Installing the ESB Toolkit

 • Installation Overview
 • Installing and Configuring the Toolkit
 • Identifying ESB Toolkit Components

Module 3: Processing Messages Using the ESB Itinerary Mechanism

 • Examining the Itinerary Mechanism
 • Receiving and Sending ESB Messages
 • Creating and Deploying ESB Itineraries

Module 4: ESB Pipeline Processing

 • Commonly Used ESB Pipeline Components
 • Other ESB Pipeline Components

Module 5: The ESB Resolver and Adapter Provider Framework

 • The Role of ESB Resolvers
 • The Role of ESB Adapter Providers

Module 6: Using ESB External Services

 • Using ESB Web Services

Module 7: Exception Management and the ESB Management Portal

 • ESB Exception Fundamentals
 • Capturing Exceptions
 • Extracting and Normalizing Exceptions
 • Reporting ESB Exceptions
 • Using the ESB Management 

Module 8: Modifying and Extending the BizTalk ESB Toolkit

 • Custom Resolvers
 • Custom Itinerary Services
 • Custom ESB Off-Ramps

Module 9: End-to-end Workshop using ESB

 • Overview of the ESB Workshop Scenario
 • Workshop Artifacts

Fast Track: Microsoft Exchange 2010 in VMware Infrastructure vSphere The Best Practices

The communication vehicles available to an organization have increased greatly over the past few years. Many organizations have adopted the approach of social networking to encourage conversation between employees and provide a more interactive experience. Although this new way of communicating is becoming more popular, email is still used as the main mode of communication. The term “email” has come to mean much more than sending only electronic mail between user mailboxes. Today, when someone says, “I need to get into my email,” it can mean that they must check their calendar, look for a document, obtain contact information, or even make a call. This stems from the way collaboration tools have become integrated and the proliferation of Microsoft Exchange

Giới thiệu khóa học

Khóa học tập trung vào việc thực hành cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vSphere® 6, bao gồm VMware ESXi™ 6 và VMware vCenter Server™ 6. Khóa học giúp cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên trong việc quản trị vận hành hạ tầng CNTT ảo hóa với VMware vSphere cho một tổ chức với bất kỳ quy mô nào, và tạo nền tảng cho các công nghệ VMware khác trong một Trung tâm dữ liệu được định nghĩa bởi phần mềm (Software-Defined Data Center)

Khóa học này đáp ứng kiến thức toàn diện và nền tảng cho các khóa đào tạo VMware nâng cao khác, cũng như hoàn thành khóa học này, giúp học viên đủ kiến thức và điều kiện theo quy định của VMware để thi và đạt chứng chỉ VCP6-DCV (VMware Certified Professional - Data Center
Virtualization).

Thời lượng

05 ngày (40 giờ)

Hình thức đào tạo

Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo on-line tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp on-line và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên nắm bắt các tính năng của vSphere 6.0, trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc:

 • Mô tả trung tâm dữ liệu định nghĩa bởi phần mềm
 • Triển khai các ESXi host và tạo các máy ảo
 • Mô tả kiến trúc của vCenter Server
 • Triển khai vCenter Server instance hoặc VMware Center Server Appliance
 • Sử dụng vCenter Server để quản lí một ESXi host
 • Cấu hình và quản lí hạ tầng vSphere với VMware vSphere Client và VMware vSphere Web client
 • Cấu hình mạng ảo (Virtual Networks) sử dụng vSphere standard switches
 • Sử dụng vCenter Server để quản lý các loại host storage: VMware vSphere VMFS, NFS, virtual SAN, và Virtual Volumes
 • Quản lý máy ảo, template, clones và snapshots
 • Tạo một vApp
 • Mô tả và sử dụng thư viện nội dung (Content Library)
 • Di chuyển các máy ảo sử dụng VMware vSphere vMotion
 • Sử dụng VMware vSphere Storage vMotion để di chuyển lưu trữ máy ảo (VM storage)
 • Theo dõi sử dụng tài nguyên và và quản lí tài nguyên chung (resource pool)
 • Sử dụng VMware vRealize Operations Manager để nhận biết và giải quyết những vấn đề của hệ thống thông qua các phân tích và cảnh báo
 • Quản lý VMware vSphere® High Availability và VMware vSphere® Fault Tolerance
 • Sử dụng VMware vSphere® Replication™ và VMware vSphere® Data Protection™ để nhân bản các máy ảo và phục hồi dữ liệu
 • Sử dụng VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters để nâng cao khả năng mở rộng của host
 • Sử dụng vSphere distributed switches để nâng cao khả năng mở rộng của network
 • Sử dụng VMware vSphere® Update Manager™ để cập nhật các bản vá (patch), thực hiện gỡ rối, khắc phục lỗi (troubleshooting) cơ bản cho các ESXi Host, máy ảo, và hoạt động của vCenter Server
Đối tượng tham gia khóa học
 • Các chuyên viên quản trị hệ thống / hạ tầng trong doanh nghiệp
 • Các kỹ sư hệ thống / hạ tầng
 • Các chuyên viên vận hành, quản trị ESXi và vCenter Server
 Điều kiện tiên quyết:
 • Kiến thức, kỹ năng quản trị hệ thống / hạ tầng trên Microsoft Windows hoặc Linux/Unix
 • Hiểu được khái niệm cơ bản của ảo hoá VMware

e-Learning courses

Active Directory Deep Dive

Take a crash course on Active Directory
with Microsoft MVP Sander Berkouwer to learn how to:

 • Properly deploy and configure an Active Directory
 • Virtualize Active Directory in Windows Server 2016
 • Ensure Availability and disaster recovery for AD

Giới thiệu:

Khóa học là buổi trao đổi, thực hành, chia sẻ về các kiến thức, kỹ năng nâng cao giúp đủ trình độ chuyên môn trong vấn đề chẩn đoán khắc phục lỗi trong môi trường VMware vSphere® Khóa học cũng giúp tăng kỹ năng và năng lực sử dụng giao diện dòng lệnh (command-line) để phân tích các vấn đề. Khóa học dựa trên VMware® ESXi™ 6 và VMware® vCenter Server™ 6.

Thời lượng:

05 Ngày

Mục tiêu:

Kết thúc khóa hoc, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng cho các vấn đề sau đây:

 • Sử dụng VMware vSphere® Web Client, giao diện câu lệnh (command-line) và log files để chẩn đoán và khắc phục các sự cố của vSphere
 • Cấu hình SSL certificates
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về mạng
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về lưu trữ
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vCenter Server
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về ESXi host
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere cluster
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere® vMotion®
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về  máy ảo.
Đối tượng học viên:

Chuyên viên quản trị hệ thống.

Yêu cầu:

Các yêu cầu bao gồm đáp ứng một trong các vấn đề sau:

 • Tham gia khóa học VMware Certified Professional 6 – Data  Center Virtualization (VCP6-DCV)
 • Tham gia khóa học VMware vSphere: Fast Track [V6.1]
 • Tham gia khóa học VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.1]
 • Có kiến thức và kinh nghiệm ESXi và vCenter Server
 • Có kinh nghiệm làm việc với giao diện dòng lệnh là điều kiện khuyến khích.

Hệ thống Ảo hoá gồm 4 thành phần chính:

1.Kiến trúc của ảo hóa.

2.Các thành phần chính của vSphere.

3.Các thành phần mạng ảo.

4.Các kho lưu trữ dữ liệu.

Chuyển đổi mô hình sang Hạ tầng Ảo hoá và Điện toán đám mây nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác sử dụng CNTT trong hoạt động Kinh Doanh của Doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo An toàn, An ninh, bảo vệ đám mây

Khóa đào tạo về phân tích dữ liệu lớn (Big data):

Giới thiệu tổng quan về Công nghệ Big Data và những kiến thức nền tảng.

-  Ứng dụng Big Data trong lĩnh vực Ngân hàng.

-  Lập chiến lược, giải pháp triển khai Big Data cho doanh nghiệp dựa vào các nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

- Lập trình ứng dụng phân tích dữ liệu trên nền tảng Big data.

Giới thiệu

Đây là khóa học giúp mang lại kiến thức và kỹ năng cài đặt, cấu hình và quản trị Horizon™ View™ thành phần của bộ VMware Horizon™. Học viên sẽ đạt được kinh nghiệm thực tiễn cùng với các khái niệm thông qua bộ Lab thực hành hoàn chỉnh. Khóa học View bao gồm VMware View® Manager™, VMware View® Composer™, và View security server. Khóa học này dựa trên phiên bản Horizon 6.2

Mục tiêu khóa học

Hoàn thành khóa học, học viên đủ kiến thức và năng lực thực hiện các việc chính như sau:
-        Nắm rõ các thành phần của View.
-        Cài đặt và cấu hình View Connection Server.
-        Cài đặt và cấu hình các máy ảo trở thành máy trạm (desktops).
-        Cấu hình và quản lý hệ thống VMware Horizon™ Client™.
-        Cấu hình và quản lý pools của các máy vật lý đang có.
-        Cấu hình và quản lý automated pools của các máy ảo hoàn toàn.
-        Cấu hình và quản lý các pool của linked-clone machines.
-        Cấu hình và quản lý RDS pools của các desktops và applications.
-        Sử dụng View Administrator để cấu hình môi trường View.
-        Cấu hình các truy cập đảm bảo cho các máy trạm View.
-        Mô tả các bước để triển khai View Persona Management để quản lý hồ sơ người dùng
-        Quản lý hoạt động và tính mở rộng trong việc triển khai View.

Thời lượng:

32 giờ học

Phương pháp giảng dạy:

Thực hiện trực tiếp tại lớp (Classroom training/Instructor Led Training) hoặc học Trực tuyến .

Đối tượng tham gia

Là các chuyên viên hệ thống triển khai, quản lý, vận hành hạ tầng Ảo hóa máy trạm (VDI- Virtual Desktop Infrastructure) VMware®

Các yêu cầu

Trước khi tham gia khóa học này, các học viên phải biết thực hiện các công việc sau đây:
-        Tạo template trong hệ thống VMware vCenter Server™ và triển khai 1 máy ảo từ 1 template đang có.
-        Chỉnh sửa vCenter Server customization specification.
-        Mở 1 virtual machine console trong hệ thống vCenter Server và truy cập guest OS.
-        Đồng thời
-        Có kiến thức về quản trị Microsoft Windows Active Directory.
-        Có kinh nghiệm cơ bản với VMware vSphere®

Nội dung chi tiết

1.      Giới thiệu

 • Nắm rõ các mục đích khóa học
 • Nắm rõ các mục tiêu khóa học
 • Tóm tắt các Chương trong khóa học

2.      Giới thiệu bộ Horizon và View

 • Tổng quan về Horizon 6.
 • Giới thiệu các tính năng và thành phần của View.

3.      View Connection Server

 • Cài đặt và cấu hính View Connection Server
 • Cấu hình View events database và syslog server

4.      View Desktops

 • Chuẩn bị các máy ảo cho View desktops
 • So sánh giao thức hiển thị từ xa PCoIP và RDP.
 • Diễn giải USB redirection và multimedia redirection
 • Cài đặt Horizon™ View Agent™ trong 1 template
 • Triển khai manual pool và cấp quyền cho các users để truy cập vào

5.      Các tùy chọn Horizon Client

 • Giới thiệu Horizon Client cho Windows và Mac OS X
 • Mô tả HTML Access, thin clients, và zero clients
 • Cấu hình Virtual Printing với Horizon Client

6.      Tạo và quản lý Automated Pools

 • Cấu hình và cấp phát automated pools của các máy trạm desktops
 • So sánh các pool cố định (dedicated)và các pool cấp phát động (floating-assignment)
 • So sánh các tùy chọn về lưu trữ bao gồm VMware® Virtual SAN™

7.      Tạo và quản lý các Linked-Clone Desktop Pools

 • Tổng quan về hoạt động của View Composer.
 • Triển khai và cấp phát các linked-clone desktops
 • So sánh các tùy chọn về lưu trữ vao gồm Virtual SAN và tiered storage
 • Quản lý các linked-clone desktops
 • Quản lý các persistent disks

8.      Tạo và quản lý RDS Desktop và Application Pools

 • Thiết lập các RDS hosts để tạo farm
 • Triển khai và cấp phát RDS desktop pools
 • Triển khai và cấp phát RDS application pools
 • Quản lý application pools

9.      Sử dụng View Administrator

 • Cấu hình môi trường View
 • So sánh các tùy chọn chứng thực cho truy cập desktop
 • Quản lý người dùng, phiên truy cập và các chính sách
 • Triển khai quản trị theo vai trò (role-based delegated)
 • Giám sát môi trường View

10.   Quản lý View Security

 • Mô tả các khuyến cáo cấu hình mạng và các tùy chọn chứng thực
 • Cấu hình View security server

11.   View Persona Management

 • Cấu hình hồ sơ người dùng (user profile) với View Persona Management
 • Mô tả View Persona Management và Windows roaming profiles
 • Cấu hình View Persona Management
 • Mô tả các thực hành tốt nhất (best practices) cho triển khai View Persona Management.

12.   Các công cụ bằng câu lệnh (Command-Line) và các tùy chọn sao lưu (Backup)

 • Giới thiệu tiện ích vdmadmin
 • Mô tả các hệ thống client systems trong kiosk mode
 • Sao lưu View databases
 • Phục hồi the View databases

13.   Vận hành và mở rộng View (Performance & Scalability)

 • Mô tả các triển khai multiserver để tạo các pod
 • Giải thích các cân nhắc về vận hành và cân bằng tải cho 1 pod
 • Giải thích kiến trúc Cloud Pod Architecture cho việc triển khai nhiều View pod.

Đây là khóa học nội bộ trong Doanh nghiệp "Training on Jobs", chỉ có các chuyên viên trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu hàng đầu Việt nam, Bộ phận kiểm thử, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ và triển khai với khách hàng, Công tác giới thiệu và hợp tác đối tác, Pre-sale kỹ thuật và kinh doanh mới có đặc quyền tham gia Khoá học này.

Trân trọng cảm ơn !

Giá tham gia khoá học này: 7.000 USD

Đào tạo giảng viên chuyên đề: Xây dựng nội dung đào tạo điện tử thế hệ thứ 3

Distant Remote Learn [V3.0]

I.         Giới thiệu khóa học:

         Khóa học này cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên, giáo viên trong công tác xây dựng chiến lược đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, cài đặt, cấu hình và sử dụng các công cụ nền tảng của Microsoft Office Learn và các hãng Courseware Labs nâng cao kỹ năng và Phương pháp xây dựng nội dung giáo trình, giáo án điện tử, đa dạng trong tương tác với học viên thông qua hệ thống E-learning Distant Remote Learn “Đào tạo từ xa thế hệ thứ 3”.

II.           Thời lượng: 40 giờ

III.      Hình thức đào tạo:

·         Đào tạo trực tiếp tại lớp học.

IV.      Mục tiêu khóa học:

         Sau khi hoàn tất khóa học, học viên nắm bắt các tính năng của đào tạo từ xa, trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác:

·         Triển khai kỹ năng soạn giáo trình giáo án, đánh giá, đề thi trắc nghiệm, học bạ điện tử.

·         Triển khai nội dung đào tạo theo chuẩn quốc tế SCORM, TICAN, IBT.

·         Triển khai nội dung Media số 4K/ Full HD theo chuẩn H323, WMC, SCORM

·         Kỹ năng đọc, tóm tắt và viết sách kỹ thuật bằng Phương pháp Mindmap điện tử.

·         Kỹ năng xây dựng Đề cương giáo án bằng chuẩn Manifest XML.

·         Quản lý xuyên suốt bộ giáo trình đào tạo cho 1 khóa học.

·         Sử dụng công nghệ content Curation trong việc thu thập, phân tích và công bố tài liệu đào tạo.

·         Tự thiết kế, xây dụng Blog và hệ thống Cloud-box chia sẻ tài nguyên đào tạo có thời hạn.

 

V.       Đối tượng tham gia khóa học:

·         Các chuyên viên quản trị hệ thống / hạ tầng đào tạo trong doanh nghiệp

·         Các kỹ sư lập trình phần mềm cho đào tạo

·         Các chuyên viên vận hành quản trị hệ thống đào tạo

·         Các giảng viên đã có trình độ sư phạm, làm công tác và đứng lớp nhiều năm.

·         Ưu tiên các giảng viên đã có kinh nghiệm đào tạo từ xa, qua truyền hình hoặc qua Lync/OCS/ Skype/Teamviewer.

VI.      Điều kiện tiên quyết:

·         Kiến thức, kỹ năng quản trị hệ thống / hạ tầng trên Microsoft Windows hoặc Linux/Unix

·         Kiến thức và kỹ năng soạn tài liệu, thuyết trình trên Microsoft Office Word, PowerPoint.

Ưu tiên:

 • Đã có kinh nghiệp sử dụng MS Visio, MS Publisher, MS Project


Track and trace

In distribution and logistics of many types of products, track and trace or tracking and tracing, concerns a process of determining the current and past locations (and other information) of a unique item or property.

This concept can be supported by means of reckoning and reporting of the position of vehicles and containers with the property of concern, stored, for example, in a real-time database. This approach leaves the task to compose a coherent depiction of the subsequent status reports.

Another approach is to report the arrival or departure of the object and recording the identification of the object, the location where observed, the time, and the status. This approach leaves the task to verify the reports regarding consistency and completeness. An example of this method might be the package tracking provided by shippers, such as Deutsche Post, United Parcel Service, AirRoad, or FedEx.

Technology

An example of a generic RFID chip.
Some produce traceability makers use matrix barcodes to record data on specific produce.

The international standards organization EPCglobal under GS1 has ratified the EPC network standards (esp. the EPC information services EPCIS standard) which codify the syntax and semantics for supply chain events and the secure method for selectively sharing supply chain events with trading partners. These standards for Tracking and Tracing have been used in successful deployments in many industries and there are now a wide range of products that are certified as being compatible with these standards.

In response to a growing number of recall incidents (food, pharmaceutical, toys, etc.), a wave of software, hardware, consulting and systems vendors have emerged over the last few years to offer a range of traceability solutions and tools for industry. Radio-frequency identification and barcodes are two common technology methods used to deliver traceability.

RFID is synonymous with track-and-trace solutions, and has a critical role to play in supply chains. RFID is a code-carrying technology, and can be used in place of a barcode to enable non-line of sight-reading. Deployment of RFID was earlier inhibited by cost limitations but the usage is now increasing.

Barcoding is a common and cost-effective method used to implement traceability at both the item and case-level. Variable data in a barcode or a numeric or alphanumeric code format can be applied to the packaging or label. The secure data can be used as a pointer to traceability information and can also correlate with production data such as time to market and product quality.[1]

Packaging converters have a choice of three different classes of technology to print barcodes:

 • Inkjet (dot on demand or continuous) systems are capable of printing high resolution (300 dpi or higher for dot on demand) images at press speed (up to 1000fpm). These solutions can be deployed either on-press or off-line.
 • Laser marking can be employed to ablate a coating or to cause a color change in certain materials. The advantage of laser is fine detail and high speed for character printing, and no consumables. Not all substrates accept a laser mark, and certain colors (e.g. red) are not suitable for barcode reading.
 • Thermal transfer and direct thermal. For lower speed off-press applications, thermal transfer and direct thermal printers are ideal for printing variable data on labels.

Consumers can access web sites to trace the origins of their purchased products or to find the status of shipments. Consumers can type a code found on an item into a search box at the tracing website and view information. This can also be done via a smartphone taking a picture of a 2D barcode and thereby opening up a website that verifies the product (i.e. product authentication).

See also