Đào tạo giảng viên chuyên đề: Xây dựng nội dung đào tạo điện tử thế hệ thứ 3

Distant Remote Learn [V3.0]

I.         Giới thiệu khóa học:

         Khóa học này cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên, giáo viên trong công tác xây dựng chiến lược đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, cài đặt, cấu hình và sử dụng các công cụ nền tảng của Microsoft Office Learn và các hãng Courseware Labs nâng cao kỹ năng và Phương pháp xây dựng nội dung giáo trình, giáo án điện tử, đa dạng trong tương tác với học viên thông qua hệ thống E-learning Distant Remote Learn “Đào tạo từ xa thế hệ thứ 3”.

II.           Thời lượng: 40 giờ

III.      Hình thức đào tạo:

·         Đào tạo trực tiếp tại lớp học.

IV.      Mục tiêu khóa học:

         Sau khi hoàn tất khóa học, học viên nắm bắt các tính năng của đào tạo từ xa, trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác:

·         Triển khai kỹ năng soạn giáo trình giáo án, đánh giá, đề thi trắc nghiệm, học bạ điện tử.

·         Triển khai nội dung đào tạo theo chuẩn quốc tế SCORM, TICAN, IBT.

·         Triển khai nội dung Media số 4K/ Full HD theo chuẩn H323, WMC, SCORM

·         Kỹ năng đọc, tóm tắt và viết sách kỹ thuật bằng Phương pháp Mindmap điện tử.

·         Kỹ năng xây dựng Đề cương giáo án bằng chuẩn Manifest XML.

·         Quản lý xuyên suốt bộ giáo trình đào tạo cho 1 khóa học.

·         Sử dụng công nghệ content Curation trong việc thu thập, phân tích và công bố tài liệu đào tạo.

·         Tự thiết kế, xây dụng Blog và hệ thống Cloud-box chia sẻ tài nguyên đào tạo có thời hạn.

 

V.       Đối tượng tham gia khóa học:

·         Các chuyên viên quản trị hệ thống / hạ tầng đào tạo trong doanh nghiệp

·         Các kỹ sư lập trình phần mềm cho đào tạo

·         Các chuyên viên vận hành quản trị hệ thống đào tạo

·         Các giảng viên đã có trình độ sư phạm, làm công tác và đứng lớp nhiều năm.

·         Ưu tiên các giảng viên đã có kinh nghiệm đào tạo từ xa, qua truyền hình hoặc qua Lync/OCS/ Skype/Teamviewer.

VI.      Điều kiện tiên quyết:

·         Kiến thức, kỹ năng quản trị hệ thống / hạ tầng trên Microsoft Windows hoặc Linux/Unix

·         Kiến thức và kỹ năng soạn tài liệu, thuyết trình trên Microsoft Office Word, PowerPoint.

Ưu tiên:

  • Đã có kinh nghiệp sử dụng MS Visio, MS Publisher, MS Project