Tìm hiểu về Microsoft 365, đám mây năng suất được thiết kế để giúp mỗi chúng ta đạt được những điều quan trọng, trong công việc và cuộc sống, với các ứng dụng Office tốt nhất, dịch vụ đám mây thông minh và bảo mật nâng cao.

Đạt được nhiều hơn với các ứng dụng Office cải tiến, dịch vụ đám mây thông minh và bảo mật đẳng cấp thế giới.

Mục tiêu học tập:

Khi kết thúc mô-đun này, bạn sẽ có thể:

  1. - Mô tả Office 365,
  2. - Microsoft 365 và Windows 365
  3. - Mô tả cách Microsoft 365 trao quyền cho nhân viên để thực hiện công việc kết hợp và linh hoạt.
  4. Tạo tổ chức dùng thử Microsoft 365

Certification Provider: Microsoft
Exam: Microsoft 365 Fundamentals
Duration: 2 Hours
Number of questions in the database: 413
Exam Version: July 9, 2023

Khám phá cách người dùng của bạn sẽ tương tác với Microsoft OneDrive và cách OneDrive giúp cộng tác tốt hơn.

Tìm hiểu cách người dùng của bạn lưu trữ, đồng bộ hóa và làm việc với các tệp trên tất cả các thiết bị cũng như cách OneDrive trong Microsoft 365 cho phép mọi người thực hiện điều đó.

Mục tiêu học tập:

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể:

  1. - Giải thích OneDrive là gì và tại sao OneDrive lại quan trọng đối với người dùng của bạn và cách họ làm việc.
  2. - Mô tả các tính năng chính của OneDrive.
  3. - Mô tả các khả năng chia sẻ trong OneDrive và thời điểm sử dụng từng chức năng.
  4. - Giải thích cách sử dụng OneDrive để làm việc với những người khác trong các tệp Office.
  5. - Mô tả ứng dụng đồng bộ OneDrive là gì và nó làm gì.

Khóa học sẽ hướng dẫn học viên cách thức quản lý máy chủ thư điện tử Microsoft Exchange Server2016.

- Học viên sẽ tìm hiểu về cách cài đặt Exchange Server 2016, cấu hình và quản lý một hệ thống sử dụng Exchange Server.

- Khóa học bao gồm cách quản lý thư gửi đến và thư mục công cộng, bao gồm cách thực hiện các thao tác hàng loạt sử dụng Exchange Management Shell.

- Học viên cũng sẽ được tìm hiểu cách quản lý các kết nối, truyền tin, cách triển khai và quản lý tính năng có sẵn của Exchange Server, và cách thực hiện sao lưu và giải pháp khắc phục.

- Khóa học cũng cung cấp cho học viên cách duy trì và điều khiển một Exchange Server 2016. Ngoài ra, học viên sẽ được học cách quản lý Microsoft Exchange Online trong ứng dụng Microsoft Office 365.