Đây là môn Phân tích Dữ liệu hoạt động của Doanh nghiệp, Miễn phí và là kiểu học Tự học "Self-Learn" trực tuyến.

Có nhiều Video, Media, Bài kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm và 6 bài tập giải pháp để kiểm tra khả năng nắm bắt kiến thức và giải pháp xử lý dữ liệu, nghiệp vụ, thuật toán hoặc các hàm tính toán phù hợp với từng nhóm có trong 6 bài tập nghiệp vụ. Chúc các học viên học tốt và thu được nhiều kinh nghiệm xử lý dữ liệu phân tích.