Chương trình đào tạo cho các Giảng viên Số:

1. Nâng cấp khả năng/kỹ năng và bổ sung các phương pháp sư phạm trực tuyến, tương tác giữa người dạy và người học.

2. Tổ chức học liệu: (giáo trình của học viên, sách điện tử tham khảo, giáo án của Giảng viên, các bài thực hành trực tuyến/mô phỏng/ evaluation chạy giả lập... , dạy có video /audio/media có phụ đề, song ngữ... có quiz bài kiểm tra có chấm điểm tự động... tráo đề ôn/thi trực tuyến, cách quét/convert sách giấy thành file pdf/docx/pptx/excel hoặc odt openoffile để hiệu đính, chỉnh sửa, tái xuất bản thành epub, ebook hoặc tổ chức thành Thư viện số của Trung tâm đào tạo/cá nhân giảng viên... phụ vụ bán hoặc cho thuê hoặc cho mượn sách điện tử).

3. Khoa học Giáo dục là vì chúng đã được hệ thống hoá, tổ chức thành quy trình từng bước, công thức hóa có thể học được dễ dàng, dạy theo lộ trình, kỹ năng được đầy đủ, phương pháp được diễn thái tốt và được theo dõi nâng cấp đầy đủ/hiệu quả.
Nghệ thuật là vì ngoài khả năng trình bày, dẫn giảng thì giảng viên cần thể hiện khả năng DIỄN XUẤT để thu hút và tạo nên sự thú vị cho người học. Và muốn như vậy, Giảng viên cần có thêm năng khiếu, kỹ năng và trải nghiệm thì trở nên khác biệt hơn.’’

Để đào tạo đạt hiệu suất cao Nhà đào tạo cần chú ý cả 3 yếu tố:

  1. Khoa học: xây dựng kịch bản, xây dựng nội dung đào tạo chính xác, chắc chắc và dễ hiểu nhất cho người học.
  2. Kỹ năng tổ chức nội dung số: sao cho học viên có thể thực hành thuần thục, chuyên nghiệp nhất.
  3. Nghệ thuật diễn xuất trong giảng dạy phải được thực hiện nhiều lần, chỉnh sửa nhiều lần để hiểu chỉnh hiệu quả, "tự học, tự thực hành, tự nâng cấp nội dung số là nhận thức, là quán niệm trong tâm niệm của Nhà Đào tạo nội dung số Chuyên nghiệp" mà mỗi con người chúng ta phải hướng đến.