Để giữ chân người dùng, bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào cũng phải chạy nhanh. Đối với các môi trường quan trọng của sứ mệnh, một vài mili giây chậm trễ trong việc nhận thông tin có thể tạo ra các vấn đề lớn. Khi kích thước cơ sở dữ liệu tăng lên từng ngày, chúng ta cần tìm nạp dữ liệu nhanh nhất có thể và ghi dữ liệu trở lại cơ sở dữ liệu càng nhanh càng tốt. Để đảm bảo tất cả các hoạt động đang thực thi trơn tru, chúng ta phải điều chỉnh Microsoft SQL Server để có hiệu suất.