• Tên khóa học: VMware vSAN: Management and Operations [V7x]
  • Thời lượng: 3 ngày (24 giờ)
  • Ngày khai giảng: các ngày trong tuần
  • Giờ học: 08h30 – 17h:00;
  • Giảng viên đứng lớp: Thầy Lê Toàn Thắng
  • Lớp học Online trực tuyến dùng Web Link:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Meeting ID:     |   Passcode: