Đây là đề thi trắc nghiệm kiến thức Mỹ thuật. Thí sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi trong đề thi trong thời gian làm bài cho phép.

Thí sinh cần tự giác làm bài, không tìm kiếm tài liệu tham khảo từ các nguồn Google... trong quá trình làm bài.

Lưu ý: Có thể có những câu hỏi có nhiều hơn 1 đáp án đúng.